Pomiary instalacji elektrycznej — Gdańsk

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów instalacji elektrycznej. Usługę przeprowadzamy na terenie Gdańska i okolicznych miejscowości. Współpracujemy z przedsiębiorcami, zarządcami budynków, deweloperami, a także Klientami indywidualnymi, które chcą zadbać o bezpieczeństwo mienia, a także własne zdrowie i życie.

 

W jakim celu przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznej?

Pomiary instalacji wykonuje się w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i poziomu eksploatacji systemu. W wyniku badania dokonuje się oceny tego, czy korzystanie z obiektu jest bezpieczne dla ludzi i czy rodzi zwiększonego ryzyka porażenia prądem, wystąpienia pożaru w wyniku awarii instalacji.

Tego rodzaju procedura powinna być przeprowadzona w każdym nowym budynku, w którym założono instalację, a także w tych modernizowanych, gdzie została ona wymieniona.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego kontrolę należy przeprowadzać regularnie — raz na 5 lat. Jeśli jednak dojdzie do uszkodzenia instalacji (np. w wyniku uderzenia pioruna), procedurę należy wykonać niezwłocznie.

 

Kto i w jaki sposób przeprowadza pomiar?

Pomiary instalacji elektrycznej przeprowadzają doświadczeni i wykwalifikowani elektrycy, których zatrudniamy — zajmują się oni również projektowaniem oraz montażem instalacji elektrycznych. Po przeprowadzeniu kontroli przygotowują protokół, w którym zawierają informacje m.in. na temat tego, jak wyglądały oględziny instalacji, jakie były wyniki pomiarów oraz kiedy i gdzie je przeprowadzono.

Proces rozpoczyna się od sprawdzenia sposobu przymocowania i połączenia kabli. Jeśli odczyty są prawidłowe, przechodzi się do pomiaru rezystancji izolacji przewodów, pomiaru pętli zwarcia oraz skontrolowania tego, w jaki sposób działa ochrona przeciwpożarowa.